Serviciul Public Judetean Salvamont Brasov


Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov a fost primul serviciu public Salvamont din România. În prezent, acesta este un serviciu public de interes judeţean, cu personalitate juridică şi a fost înfiinţat în data de 01.07.2001, conform O.G. nr.19/1999, O.M.F. nr.123/2001, O.U.G. nr.60 /2001 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.75/31.05.2001.
Totuşi, istoria Formaţiei Salvamont Braşov începe cu mult înainte, în anul 1969, când activitatea de salvare montană a fost legiferată, în baza Hotărârii Consiliului de Miniştrii cu numărul 140/1969. Membrii fondatori ai Salvamontului românesc şi braşovean sunt: Aristide STAVROS - decedat, Nicolae JITARU, Mihai SÂRBU, dr. Ioan GIURCULESCU - decedat, Alexandru FLORICIOIU, dr. Ludovic GYÖRFFY, Toma BOIERESCU - decedat, dr. Nicolae IVAN – decedat şi Mircea OPRIŞ, preşedintele A.N.S.M.R. şi liderul de 45 de ani al activităţii Salvamont, de la legiferarea acesteia.
Cu numele de Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov a figurat încă din anul 1997, când a fost înfiinţat ca serviciu în cadrul Consiliului Judeţean Braşov.
La înfiinţarea sa ca serviciu de interes public cu personalitate juridică, Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov a avut în componenţa sa 8 posturi, din care: 5 de salvatori montani şi 3 de personal tesa. Pe lângă personalul permanent, 5 membri au avut Convenţii Civile de Prestări Servicii. Dintre toţi aceştia, sunt de menţionat, pentru activitatea depusă în vederea dezvoltării Salvamontului românesc, pentru exemplul dat altor formaţii Salvamont din ţară şi pentru ajutorul acordat în vederea înfiinţării altor servicii locale şi judeţene Salvamont, următorii angajaţi şi voluntari, pe care îi considerăm un exemplu de devotament şi dăruire şi cărora S.P.J. Salvamont Braşov le mulţumeşte:
- preşedintele A.N.S.M.R., domnul Mircea Opriş, primul director al Serviciului Public Judeţean Salvamont;
- salvator montan Orban Blaziu – decedat;
- salvator montan Stinghe Dan;
- salvator montan Clim Virgil;
- salvator montan şi asistent medical principal Voicu Valentin;
- doctor Lăpuşan Horia, voluntar;
- voluntar Ardeleanu Mihai;
- voluntar Buhociu Lucian;
- voluntar Muntean Liviu.
În primii ani de funcţionare, Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov, cu sprijinul Ministerului Turismului, Consiliului Judeţean Braşov şi, nu în ultimul rând, al Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România, a reuşit să obţină fonduri substanţiale, cu care a sprijit şi alte servicii de salvare montană din judeţul Braşov. Fondurile obţinute au fost utilizate pentru remarcarea multor trasee turistice din judeţul Braşov, pentru modernizarea unor refugii şi baze de salvare montană din judeţ şi pentru echipamente şi materiale de asistenţă şi intervenţie Salvamont.
În anii 2007 – 2009, Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov a fost pionierul activităţiilor de căutare, salvare şi transport al accidentaţilor din zona montană cu elicopterul, făcând demersurile necesare şi obţinând fonduri pentru contracte anuale de prestări servicii cu un operator aero.
Salvamontul din Braşov a avut, de-a lungul timpului, mulţi membri devotaţi activităţii de salvare montană. Cu ocazia celebrării a 45 de ani de activitate Salvamont, pe lângă cei menţionaţi anterior şi cu excepţia membrilor care fac parte, în prezent, din Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov şi care vor fi menţionaţi ulterior, dorim să-i amintim pe: Bross Tomas, Lala Marian, Nagy Miklos, Noaghiu Mircea, Gutt Walter - decedat, Joos Emeric, Chioreanu Florin, Boncu Constantin, Fărcăşan Emil, Nagy Alexandru, Nisipeanu Dan, Vasleianu Florin, dr. Voloşin Ovidiu, dr. Babeş Eugen – decedat, Olian Emil, Nariţa Nicolae, Fazekas Gabor – decedat, Boeriu Simion – decedat, dr. Botea Vladimir – decedat, Tănase Adrian, Condrea Constantin, Lungu Lucia – asistent medical principal, Streza Stelian, Culacov Alexandru, Vasilache Angheluţă – decedat, Rogozea Gheorghe – decedat, Alupoaie Ioan, Dăscălescu Dan, Dăscălescu Marian, Suătean Ioan, Dragomir Cătălin, Pănescu Iulian, Bărbat Eugen, Chivu Adrian – decedat, Ciornei Andrieana, Dobrea Ioan, Stinghe Nicolae, Ferencz Silviu, Duval Ionuţ, Belaşcu Valeriu şi Vîrtosu Andrei.
În prezent, Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov activează cu echipele Salvamont Săcele şi Victoria şi este compus din 13 voluntari şi 11 angajaţi, din care, 8 salvatori montani şi 3 personal tesa. Conducerea serviciului este asigurată de două persoane: directorul serviciului, ing. Pais Ciprian şi contabilul şef, ec. Petruşca Nicolae. Salvatorii montani angajaţi ai serviciului sunt: Benga Adrian – Ion, Oltean Adrian – Vasile, Tăbăraş Constantin – Codin, Fulop Attila, Bunea Radu – Decebal, Jurcovan Claudiu – Florin, Enache Răzvan – Ion, Haţegan Marius – Jan. Voluntarii activi ai serviciului sunt: Alupoaie Sebastian Alexandru, Dumitrescu Eugen Andrei, Bunea Radu – Dragoş, Prodan Laurenţiu, Pol Alexandru, Alupoaie Gabriel Marian şi Vintilă Lucian.
În ultimii ani, Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov se luptă, până în prezent fără succes, pentru obţinerea aprobării angajării unui minim de 6 salvatori montani per echipă Salvamont, conform prevederilor H.G. 77/2003.
Anual, membri ai Serviciului Public Judeţean Salvamont Braşov participă la Şcolile Naţionale Salvamont desfăşurate de către A.N.S.M.R.
Toţi angajaţii operativi şi parte din voluntarii serviciului sunt atestaţi în meseria de salvator montan.
În ultimii ani, conducerea Serviciului Public Judeţean Salvamont Braşov a reuşit sa participe la ediţiile Congresului CISA – IKAR.
Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov, prin salvatorii montani şi prin voluntari desfăşoară o activitate susţinută de prevenire a accidentelor, prin verificări de trasee şi patrulări.
Echipele de salvare montană ale Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov asigură asistenţă Salvamont în masivii Făgăraş nord, Piatra Mare, Ciucaş şi în toate zonele montane din judeţul Braşov în care consiliile locale nu pot asigura activitatea de salvare montană. În anul 2013, aceştia au acordat ajutor într-un număr de 76 de acţiuni de căutare, salvare şi/ sau transport al accidentaţilor din zona montană.