Serviciul Public Judetean Salvamont Bistrita-Nasaud


Serviciul Public Judetean Salvamont Bistrita-Nasaud
Formaţia SALVAMONT a judeţului Bistriţa-Năsăud, funcţionează ca unitate de intervenţie şi salvare în cazul accidentelor montane din anul 1987, când a fost oficial recunoscută.
Înfiinţată din iniţiativa unui grup de iubitori ai muntelui şi sporturilor de iarnă, membrii a unor cluburi de turism, antrenori şi instructori de schi. Anterior acestei date, timp de 2 ani, primii salvamontişti bistriţeni au activat în voluntariat absolut şi în „ilegalitate”, doar un accident mortal pe pârtia de schi din Pasul Tihuţa, obligând oficialitǎţile locale sǎ semneze în anul 1987, actele de legalizare a activitǎţii şi de trecere sub tutela Consiliului Popular al Judeţului Bistriţa-Năsăud, a formaţiei şi activităţii acesteia.
Iniţial formatia SALVAMONT a judeţului Bistriţa-Năsăud, era formată din trei echipe, respectiv Bistriţa, Căliman şi Năsăud, cărora ulterior li se adaugă formaţia Rodna.
Merită din plin a fi menţionaţi câţiva dintre membri fondatori, actuali veterani, cei care au iniţiat, au susţinut mulţi ani sau mai susţin şi în prezent Salvamontul judeţean :
Paşcu Andrei – primul şef al formaţiei Salvamont Bistriţa – Năsăud;
Goia Lucia – reprezentană a Consiliului Judeţean;
Berbecar Marcel – şeful formaţiei judeţene din 1989 până în 2009;
Bude Remus – fost şef al echipei Salvamont Căliman (actualmente desfiinţată);
Buia Ştefan – fost şef al formaţiei Năsăud (actualmente desfiinţată);
Sângeorzan Radu – fost şef al echipei Salvamont Bistriţa (actualmente S.P.J. Salvamont);
Ilieşiu Alberto – fost şef al formaţiei Rodna (decedat);
Rus Nelu – fost şef al formaţiei Rodna (actualmente desfiinţată);
Baciu Mircea – instructor a Şcolii Naţionale Salvamont, fost şef al echipei Bistriţa şi actual şef al Serviciului Public Judeţean Salvamont Bistriţa –Năsăud, din anul 2009;
În baza prevederilor HGR 1269/1996, pentru aprobarea normelor privind prevenirea accidentelor turistice şi activitatea de salvare în munţi, prin H.C.J.nr.28/1998, se înfiinţeazǎ Serviciul Public Judeţean Salvamont Bistriţa-Năsăud, care funcţioneazǎ ca birou, cu 3 angajaţi, în cadrul Consiliului, având ca atribuţii principale organizarea şi coordonarea activitǎţii Salvamont din judeţ.
În anul 2003, urmare a adoptǎrii Legii nr. 229, şi a H.G. nr. 77, care precizează obligativitatea înfiinţării Serviciilor Publice Judeţene Salvamont, în judeţele cu teritoriu montan, Consiliul Judeţean a adoptat hotărârea prin care se înfiinţează Serviciului Public Judeţean “SALVAMONT - TURISM” Bistriţa-Nasăud, fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud. Serviciul asigură coordonarea, asistenţa şi intervenţiile pe tot teritoriul montan al judeţului suplinind activitatea fostelor formaţii locale.
Serviciul actual îşi împarte responsabilităţile privind asistenţa Salvamont şi asigurarea intervenţiilor în caz de accidente, îmbolnăviri sau rătăciri, pe un teritoriul montan în suprafaţă totală de peste 2500 kmp, patrulând pe aproape 500 km de trasee turistice montane omologate şi monitorizând câteva zone turistice aglomerate, fiind compus din 4 salvatori angajaţi şi 4 salvatori voluntari.